Национално външно оценяване  (2015-2016 уч. година)

                                              

Тестове за подготовка за НВО - 4 клас

Тестове за подготовка за НВО - 7 клас

Дати за провеждане на националното външно оценяване през 2016г.

IV клас VII клас
Математика 10 май 2016г. Български език и литература 18 май 2016г.
Български език и литература 12 май 2016г. Математика 20 май 2016г.
Човекът и природата 13 май 2016г. КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" 26 май 2016г.
Човекът и обществото 16 май 2016г. Чужд език 27май 2016г.
    КОО "Природни науки и екология" 30 май 2016г.

 

Външно оценяване

No comments found.

New comment