Тук ще откриете полезна информация
 и ще се запознаете отблизо с живота в нашето училище!

Новини

24 май 2020

24 май 2020г.Click to read this book, made with Book Creatorhttps://read.bookcreator.com
Read more

Дистанционно обучение

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички...
Read more

Spelling Bee 2020 - училищен кръг

  На 28.02.2020г. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево за четвърта поредна година с много емоции и шампионски хъс се проведе училищния кръг на състезанието по правопис на английски език - Spelling Bee. Първо и заслужено място зае Зекие Мусова Мустафова – от 5.клас, а на второ място е...
Read more

Клуб "Дигитален свят"

Стартира Клуб "Дигитален свят" https://digiclubzaraevo.weebly.com/  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни...
Read more