Тук ще откриете полезна информация
 и ще се запознаете отблизо с живота в нашето училище!

Новини

Клуб "Дигитален свят"

Стартира Клуб "Дигитален свят" https://digiclubzaraevo.weebly.com/  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни...
Read more

Коледна изложба "Зимна приказка" 2019

Рисунки, апликации и сурвакници, изработени от сръчните ръце на учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.Зараево с подкрепата на учители и родители. (Снимки)
Read more

Национална седмица на четенето 9-13 декември 2019г.

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-20120), учениците  от ОУ,,Св.Св. Кирил и Методий”, с. Зараево се включиха в Националната седмица на четенето от 9 до 13 декември с различни прояви. (снимки от проведените...
Read more