e-Twinning project "Let's discover Europe"

Приключи е-Туининг проектът "Да опознаем Европа". Вижте повече информация за проекта тук.