Eвропейска седмица за намаляване на отпадъците

Eвропейска седмица за намаляване на отпадъците (21 - 29 ноември)

 "Бъди умен. Намали отпадъците!"