Обществена поръчка

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОУ С. ЗАРАЕВО, ОБЩИНА ПОПОВО”

 

Публикувано: 20.05.2013г.

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОУ С. ЗАРАЕВО, ОБЩИНА ПОПОВО”

 Документация