Обществена поръчка

„Изпълнение на допълнителни СМР на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Зараево, общ. Попово”

Публикувано: 13.09.2013г.

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет:

„Изпълнение на допълнителни СМР на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Зараево”

Документация:

1. Документ 1

2. Документ 2

3. Документ 3

4. Документ 4

5. Документ 5

6. Документ 6

7. Документ 7

8. Документ 8

9. Документ 9