Покана - Годишна изложба

Годишна изложба

на групата „Работилничка за приложни изкуства“

    Уважаеми  родители , общественици и жители на село Зараево,

    Каним Ви да посетите годишната изложба на групата „Работилничка за приложни изкуства“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево по проект „Твоят час“. Участниците ще представят част от изработените през годината творби (картички и пана с техниката „куилинг“, модулни оригами, интериорна украса, декупаж).

   Изложбата ще бъде открита  на 14.06.2017 г. от 12,00 ч. във фоайето на училището.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.