Покана за изложба "Красотата на 3D пространството"

Изложба „Красотата на 3-D пространството“

Представителна изява на групата за обучителни затруднения по математика  към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево

    Уважаеми  родители , общественици и жители на село Зараево,

    Каним Ви да посетите изложба на тема „Красотата на 3-D пространството“ подготвена от групата за обучителни затруднения по математика - 6 клас към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево, по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)".

   Изложбата ще бъде открита  на 14.06.2017 г. от 12,30 ч. във фоайето на училището пред класната стая на 6 клас.