Покана за изложба "Математиката - навсякъде около нас"

ПОКАНА

Изложба „Математиката е навсякъде около нас“

    Уважаеми  родители , общественици и жители на село Зараево,

    Каним Ви да посетите изложба на тема „Математиката е навсякъде около нас“ подготвена от групата за обучителни затруднения по математика - 6 клас към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево, по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)".

   Изложбата ще бъде открита  на 08.06.2017 г. от 13,05 ч. във фоайето на училището пред класната стая на 6 клас.