Участие в общински преглед на училищното любителско творчество 2013г.

I-во място за учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево, обл. Търговище, които представиха танца "Вода" на общинския преглед на училищното любителско творчество на 27.03.2013г. в гр. Попово.