Занимания по интереси по Наредба за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 година

Сформирани групи за занимания по интереси за 2019/2020уч.година
 
Клуб Направление Подобласт Ръководител Клас Брай ученици Брой класове
1 Клуб „Занимателна математика“ Математика Математическа логика Тоня Василева III 10 56
2 Клуб „Spelling Bee“ Технологии Езиков свят Искра Петкова III- VI 13 56
3 Клуб „Млади математици“ Математика Математическо моделиране Елка Стоилова VII 8 60
4 Клуб „Език мой“ Технологии Езиков свят Зехра Мустафова VII 8 60

Клуб "Spelling Bee"

Клуб "Млади математици"

  • На 24.02. 2020 година се проведе представителна изява на клуба „Млади математици“ на групата за ,,Занимания по интереси, на тема ,,Математика и мотивация“ /Защо ни е необходима математиката?/

Изявата имаше за цел да покаже на по-малките ученици, че математиката е необходима за нашето ежедневие и трябва да полагат усилия да я  учат старателно.

Учениците от клуба, разделени на екипи подготвиха презентации на различни теми.    Презентация на тема „Математика в ежедневието“ представиха Мехмед Мехмедов и Мехмед Мустафов.,,Математика в архитектурата“ представиха Намире Мехмед, Хава Меджидова и Алеф Ахмедова. А Реджеп Синапов, Али Муртазов и Салих Мусов представиха „Математика в медицината“.

Госпожа Стоилова представи презентация, в която бяха показани различни житейски ситуации,  при които е необходимо да умеем да пресмятаме точно. Учениците от другите класове изгледаха с интерес презентациите и участваха в игра ,,Разпознаване на  геометрични фигури и тела в предмети, ползвани в ежедневието“ чрез платформата LearningApps.