• ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

1. Тест по  Български език и литература, 7 май 2015 г.

2. Тест по Математика, 8 май 2015 г.

3. Тест Човекът и природата, 13 май 2015 г.

4. Тест по Човекът и обществото, 12 май 2015 г.
 

  • Тестове за външно оценяване от 2012/2013г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОР

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ 

3. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

  • Тестове за външно оценяване от 2011/2012г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОР

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ 

3. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

 

  • Тестове за външно оценяване от 2010/2011г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОР

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ 

3. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2011г. - 4 клас ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

  • Тестове за външно оценяване от 2009/2010г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

3. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

 

  • Тестове за външно оценяване от 2008/2009г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

3. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

 

  • Тестове за външно оценяване от 2007/2008г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

3.ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4. ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

 

  • Тестове за външно оценяване от 2006/2007г.

1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

3.ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

4.ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ