Дистанционно обучение

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и на основание Заповед № Р Д-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Търговище се прекратяват.
 
    Уважаеми ученици, 
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. 
 
    Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. 
 
Дистанционното обучение в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. Зараево се осъществява синхронно и асинхронно:
  •  синхронно (чрез участие във виртуалните класни стаи на платформата Teams)
  • асинхронно (чрез сайтове, в които учителите споделят учебни материали за всеки учебен час - https://wakelet.com/https://englishcornerbg.weebly.com/)
       Разписание на часовете във виртуалните класни стаи на платформата Teams
 
 1. 8.00
 2. 9.00
 3. 10.00 
 4. 11.00 
 5. 12.00
 
Продължителност на часовете онлайн (1 и 2 клас) - 20мин.
Продължителност на часовете онлайн (3-7 клас) - 30мин.
 
 
                                                                        Консултации с учителите:
Т. Енчева  17.00 - 18.00ч И. Петкова   16.00 - 17.00ч
М. Исмаил   16.00 - 17.00ч Д. Минева  17.00 - 18.00ч
Т. Василева   14.00 - 15.00ч З. Мустафова   17.00 - 18.00
Г. Мехмедова   13.00 - 14.0ч Е. Стоилова    16.00 - 17.00ч
 
 
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:
     
Материали за I клас

Материали за II клас

Материали за III  клас

Материали за IV  клас

Материали за V  клас

Материали за VI  клас

Материали за VII  клас

   
 

 

 
 

Образователни платформи

  1. Уча се - https://ucha.se - Видео уроци и тестове по всички учебни предмети
  2. Academico - образователни видео уроци, предназначени за учениците от 1 до 7 клас. Те са разделени на теми, съобразени с държавните образователни стандарти за съответния предмет и клас.
  3. Khan Academy - Кан Академия предлага практически упражнения, видео уроци и персонализирано табло за учене, които позволяват на учащите да учат със собствено темпо в класната стая или извън нея. В платформата са включени математика, природонаучни дисциплини, програмиране, история, история на изкуството
Тиймс е платформата, интегрирана от МОН, за да подкрепи училищата в успешното реализиране на образователния процес. https://edu.mon.bg/
 
За използване на приложението за видеоконферентна връзка Zoom:
За лаптопи и компютри изтеглете приложението Zoom Client for Meetings от тук
За мобилни устройства (таблети и смартфони) Zoom Cloud Meetings