2 клас - 2nd grade

Review 7&8

Food (Храна)

Подготовка за състезанието "Аз общувам с Европа" - 2 клас

My school (English Longman)

  • Colours (Кръстословица - "Цветове")
  • Numbers 1 - 10 ( Открийте числата в мрежата от думи.)

 

  • Да броим на английски до 20!

  • Fill in the sentences. ( Попълнете изреченията като изберете подходящата дума от падащия списък, който се появява като кликнете върху празната клетка.)

"How old are you?" (Game) - Интерактивна игра с пирати за упражняване на въпроса "How old are you?" ("На колко години си?")

The warm mitten (Топлата ръкавичка)

1. The warm mitten (part 1)

2. The warm mitten (part 2)

3. The warm mitten (part 3)


4. The warm mitten (part 4)

"Wheel Game" - Animals, Colours, Clothes, Numbers

"Колелото на късмета" - Интерактивна игра за преговор по темите за животните, цветовете, дрехите и числата

Сайтът съдържа много забавни игри, чрез които учениците могат да упражнят знаниятаси по английски език.

"Аз общувам с Европа" - Състезание на Сдружението на българските начални учители

Тестът включва забавни задачи  и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски  за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ:

2010/20112011/20122012/20132013/2014, 2014/2015