3rd grade

   Let's sing 

Action song

Подготовка за състезаниeто по английски език "Аз общувам с Европа" на СБНУ

 

Exercises:

There is.../ There are ... (Grammar exercises) - https://www.anglomaniacy.pl/verbs-there-exercises.htm

Have got / has got (Grammar exercises) - https://www.anglomaniacy.pl/verbs-have-exercises.htm#activities

Have got (test yourself) - https://www.anglomaniacy.pl/verbs-have-tests.htm#activities

 

Review 4 - Where's the ...?

What are you doing? (Unit 6)

 • What are you doing?  - English song for Kids

 • What are they doing?' Song - Sing along with and watch the fun 'What are they doing?' song. Learn and practise talking about what people are doing. Can you answer the questions in the song? +ing

Revision (Unit5 - Unit 8) - Преговор

Да си преговорим думичките Vocabulary 1 

Да си преговорим думичките Vocab ulary 2

Да си преговорим думичките In the morning

Да си преговорим думичките In the eve  ning 

В мрежата от букви открийте дните от седмицата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да преговорим наученото от 2-ри клас.

 • Подреждане на думички според категорията
 • Свържи ("залепи") думичките със съответните им картинки.

Revision (Unit 13-16)

Подготовка за тест №4 (Unit 13-16)

 1. Подреждане на думи според категории №1
 2. Подреждане на думи според категории №2
 3. Make sentences. (Кликнете върху картинките, за да подредите думите в изречение.)
 4. Find the opposites. (Свържете противоположните думи)
 5. Свържете двойките думи с противоположно значение със съответната картинка.
 6. What are thеy doing? (Какво правят?)- Изберете верния отговор.

 

Revision (Unit 9 - Unit 13)

 Test - Revision (9-13)

Numbers (1-100)

Numbers (a GAME)

 • Song "This is the way we go to school"

 • Twinkle, twinkle Little star (song)

 • Jingle Bells (song)

 • What do you want for Christmas? (song)

Parts of the body

 

How much is this?

 

Ryan's got some money and he wants to buy some toys. Can you help him give the right money to the assistant?

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/how-much

 

Magic Monkey ( Game)

Follow the monkey's instructions and think of a number. Magic Monkey will guess the number. How does he do it?

(Следвайте инструкциите на маймуната и си намислете число. Магическата маймунка ще ви го отгатне. Как ли го прави?)


Video clips

 

 • Preparing food - Watch this video to see how the family prepare some food for Grandma's birthday tea.

 • Watch the video and learn how to use countable and uncountable nouns in English.

 • Little Red Riding Hood ( Червената шапчица )

 

 
 • Halloween .ppt  (Iskra Petkova)

 
 
 • Christmas  .ppt  (Iskra Petkova)

 
 •    A letter to Santa   (Писмо до Дядо Коледа)

  Can you write a letter to Santa in English? Play this game to practise putting the words in the correct order.

  (Можете ли да напишите писмо до Дядо Коледа на английски? Чрез тази игра ще се упражните като подредите правилно думите в изреченията.)

   

 • "Аз общувам с Европа" - Състезание на Сдружението на българските начални учители

  Тестът включва забавни задачи  и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
  Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски  за  3  клас.
  В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

 • Let's practise (Хайде да се упражняваме):

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ:

2010/20112011/20122012/2013, 2013/2014, 2014/2015