4 клас

You can write here...

Let's sing 

Action song

Units 13-16

  • Puzzle  .ppt   (Iskra Petkova)

Подготовка за състезанието "Аз общувам с Европа" - 4 клас

The natural world - e-flashcards

This is the house that Jack built

 

The Pyramid of Doom (Part 3)

  • e-flashcards - Click here

Opposites 1 - Unit 4 (Противоположни думи)

 

Opposites 2 - Unit 4

      Something/ anything/ nothing

 

 About the English numbers 

Ordinal Numbers

__________________________________________________________________________

The months and the numbers

  1. Prepositions of time (in, on, at) 

2. Prepositions of time ( in, on, at) - Предлози за време (in,on, at)

Can you hear the splash of the raindrops?

Listen to the wind in the tree tops

It's cold and wet today
We can't go out to play
Hear the pitter pat of
the raindrops?
Listen to the wind in the tree tops.

 

_______________________________________________________________________________________________________

How much is this?

 

Ryan's got some money and he wants to buy some toys. Can you help him give the right money to the assistant?

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/how-much

Round the world with Wanda and Wiz

North America - Северна Америка

 

Was/wasn't or were/weren't
 

Exercise1

Exercise2 (https://www.englishexercises.org)

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

One, Two, Three, Four, Five, Once I Caught a Fish Alive ... ( song)

_______________________________________________

 

"Аз общувам с Европа" - Състезание на Сдружението на българските начални учители

Тестът включва забавни задачи  и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски  за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ:

2008/2009, 2009/2010, 2010/20112011/20122012/2013, 2013/2014, 2014/2015