Направено с Padlet

Kahoot!

Homework

Quizzez

  • Jobs
  • Words with "c-"

  • Words with " t-"

Jeopardy Games:

Word clouds:

Произношения

  1. Произношение на съчетания от 2 съгласни на английски език - част 1

 

2. Произношение на съчетания от 2 съгласни на английски език - част 2

 
3. Произношение на съчетания от 3 букви на английски език - част 3