Национално външно оценяване  (2019-2020 уч. година)


Дати за провеждане на националното външно оценяване през 2020г.
 
IV клас   VII клас  
Български език и литература 27 май 2020 Български език и литература 9 юни 2020
Математика 28 май 2020 Математика 11 юни 2020

Национално външно оценяване  (2017-2018 уч. година)

Тестове за подготовка за НВО - 4 клас

Тестове за подготовка за НВО - 7 клас

Дати за провеждане на националното външно оценяване през 2018г.

IV клас VII клас
 Български език и литература 10 май 2018г. Български език и литература 21 май 2018г.
Математика 14 май 2018г. Математика 23 май 2018г.
Човекът и обществото 16 май 2018г.  
 
 Човекът и природата 17 май 2018г.