Tестове за подготовка за външно оценяване по английски език - 7. клас

 1. Use of English   Grammar (1) - Тренировъчен тест  по английски език в края на 7.клас. Тестът включва 10 граматични задачи.
 2. Use of English - Grammar (2) - Тренировъчен тест за външното оценяване по английски език в края на 7.клас. Тестът включва 15 граматични задачи.
 3. Use of English - Grammar (3) - Тренировъчен тест за външното оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 20 граматични задачи.
 4.   Use of English-Grammar(4) (LearningApps.org) - Тренировъчен тест за външното оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 15 граматични задачи. Use of English - Grammar (4)
 5.   Use of English-Grammar(5) (LearningApps.org) - Тренировъчен тест за външното оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 15 граматични задачи. Use of English - Grammar (5)
 6.  Use of English-Grammar(6) (LearningApps.org) - Тренировъчен тест за външното оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 15 граматични задачи с избираем отговор. Use of English - Grammar (6)
 7. Use of English-Grammar(7) (LearningApps.org) - Тренировъчен тест за външното оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 10 граматични задачи с избираем отговор.  Use of English - Grammar (7)
 8.  Use of English - Grammar (8) - Тренировъчен тест за външно оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 10 граматични задачи с избираем отговор.
 9. Use of English - Grammar (9) - Тренировъчен тест за външно оценяване по английски език за 7.клас. Тестът включва 10 граматични задачи с избираем отговор.
 10. Cloze test (1) - Попълване на текст с пропуснати думи
 11. Cloze test (2) - "Masks"  (Попълване на текст с пропуснати думи) *част от теста за НВО по английски език 2011г.
 12. Cloze test (3) - "Fame and fortune"  (Попълване на текст с пропуснати думи)
 13. Cloze test (4) - "Slimming "  (Попълване на текст с пропуснати думи)
 14. Cloze test (5) - "London Eye"  (Попълване на текст с пропуснати думи)
 15. Cloze test (6) - "Going out"  (Попълване на текст с пропуснати думи)