Връзка с нас / Contact us

ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"
7832 с. Зараево, общ. Попово, обл.Търговище, ул. „Девети септември” №32
Тел.: 0877 17 55 88, E-mail: ouzaraevo@abv.bg

Директор: Петър Стоянов          E-mail: petar_06@abv.bg
                                                     GSM: 0888309284