Преподаватели

Директор: Петър Стоянов

E-mail: petar_06@abv.bgПреподаватели:
  Мюжгян Исмаил  (учителско портфолио)
Ст. учител - начален етап

E-mail: m_ismail.1971@abv.bg

  Тоня Василева (учителско портфолио)

 Ст. учител - начален етап, E-mail:  Jess70@abv.bg

 

 

Гюлджихан Мехмедова  (учителско портфолио)

Ст. учител - начален етап,  E-mail: gulcihan1@abv.bg

  Теодора Енчева (учителско портфолио)

 учител - начален етап,  E-mail: teo9002@mail.com

 

Зехра Мустафова  (учителско портфолио)

Ст. учител - Български език и литература

E-mail:  zehramustafova@abv.bg

 

Искра Петкова  (учителско портфолио)

Ст. учител - Английски език, Изобразително изкуство

E-mail: iskra5@abv.bg   

 

Елка Стоилова (учителско портфолио)

Ст. учител - Математика, Физика и астрономия, Информационни технологии

    E-mail: elka.stoilova@abv.bg

  Димитринка Минева  (учителско портфолио)

Ст. учител - История и цивилизации, География и икономика, Изобразително изкуство

E-mail: dimitrinka_mineva@abv.bg

  Деница Кирилова (учителско портфолио)
Учител - Физическо възпитание и спорт, Технологии и предприемачество, Музика
e-mail: denica_kirilova@abv.bg
Учители в групи за целодневна организация:
 

Иванка Русева - I гр. ЦОУД (1-4 клас) (учителско портфолио)

E-mail: ivka622@abv.bg    

 

Емине Тупева - II гр. ЦОУД (1-4 клас) (учителско портфолио)
email: emine_tupeva@abv.bg

  Фатме Юсуфова - III ЦОУД (5-7 клас) (учителско портфолио)
email: z_etanie@abv.bg