Преподаватели

Директор: Петър Стоянов

E-mail: petar_06@abv.bgПреподаватели:
  Мюжгян Исмаил
Ст. учител - начален етап

E-mail: m_ismail.1971@abv.bg

 

Тоня Василева 

Ст. учител - начален етап

E-mail:  Jess70@abv.bg

 

 

Гюлджихан Мехмедова 

Ст. учител - начален етап

E-mail: gulcihan1@abv.bg

 

Иванка Русева 

Ст. учител - начален етап

E-mail: ivka622@abv.bg    

 

Зехра Мустафова

Ст. учител - Български език и литература

E-mail:  zehramustafova@abv.bg

 

Искра Петкова / Iskra Petkova

Ст. учител - Английски език, Изобразително изкуство

E-mail: iskra5@abv.bg   

 

Елка Стоилова

Ст. учител - Математика, Физика и астрономия, Информационни технологии

    E-mail: elka.stoilova@abv.bg

  Севджан Феимова

Ст. учител - Биология издравно образование, Химия и опазване на околната среда

E-mail: sevi66@abv.bg 

   
Учители в групи за целодневна организация:
 

Емине Тупева - I ЦДО
email: emine_tupeva@abv.bg

  Фатме Юсуфова - III ЦДО