Преподаватели

Директор: Петър Стоянов

E-mail: petar_06@abv.bg

Преподаватели:
Мюжгян Исмаил / Myuzhgyan Ismail
Ст. учител - начален етап / Primary teacher

E-mail: m_ismail.1971@abv.bg


Тоня Василева / Tonya Vasileva

Ст. учител - начален етап / Primary teacher

E-mail:  Jess70@abv.bg

 

Гюлджихан Мехмедова / Gyuldjihan Mehmedova

Ст. учител - начален етап / Primary teacher   

E-mail: gulcihan1@abv.bg


Иванка Русева / Ivanka Ruseva

Ст. учител - начален етап / Primary teacher

E-mail: ivka622@abv.bg    

Зехра Мустафова / Zehra Mustafova

Ст. учител - Български език и литература / Bulgarian Language and Literature

E-mail:  zehramustafova@abv.bg

Искра Петкова / Iskra Petkova

Ст. учител - Английски език, Изобразително изкуство / English teacher, Art teacher

E-mail: iskra5@abv.bg   

Елка Стоилова / Elka Stoilova

Ст. учител - Математика, Физика и астрономия, Информационни технологии

Mathematics, Physics and Astronomy, IT

    E-mail: elka.stoilova@abv.bg

Севджан Феимова / Sevdzhan Feimova

Ст. учител - Биология издравно образование, Химия и опазване на околната среда

Biology and Health Education, Chemistry and Environmental Protection

E-mail: sevi66@abv.bg 

   
Учители в групи за целодневна организация:
 

Емине Тупева
email: emine_tupeva@abv.bg

 

 
 
 
Виолета Митева

Христинка Димитрова