Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Занимания по интереси

"Работилничка за приложни изкуства" с ръководител Искра Петкова

1. Изложба "Есенни мотиви" - куилинг, 23.11.2016г. (представителна изява)


Quilling-Autumn 2016 - Zaraevo - Kizoa Movie - Video - Slideshow Maker

2. Изработване на снежинки за конкурса " Еко Коледа "3. Изложба "Снежна фантазия" - куилинг, 21.12.2016г. (представителна изява)
 

Quilling Snowflakes 2016 Zaraevo - Kizoa Movie - Video - Slideshow Maker

4. Изложба " Баба Марта" 2017 (представителна изява)

IMG_20170228_164819 Изложба на мартеници 2017
На 24.02.2017г. във фоайето на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево бе представена изложба на мартенички, изработени от учениците от групата за занимания „Работилничка за приложни изкуства“ и с помощта на родители по проект „Твоят час“ с ръководител Искра Петкова.


5. Изложба "С дъх на пролет" (представителна изява)
На 31.03.2017г. учениците от „Работилничка за приложни изкуства“ по проект „Твоят час“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево представиха изложба „С дъх на пролет“ във фоайето на училището. Учениците показаха умело изписани с восък великденски яйца и пролетни картички, изработени с техниката „Куилинг“.

Spring2017 - Kizoa Movie - Video - Slideshow Maker

6. Годишна изложба 14.06.2017г.

 

Годишна изложба - Работилничка за приложни изкуства 2017

Занимания по интереси

"Словесно изпълнителско майсторство" с ръководител Зехра Мустафова

  1. На 23.12.2017г. бе представена пиесата "Коледни чудеса"  от учениците от групата за сценично изпълнителско майсторство по проект "Твоят час" с ръководител Зехра Мустафова.

2. 144 години от Обесването на Левски

17021533_1295996103770330_1624913701151122524_n

На 17 февруари, в Актовата зала на ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий”, с. Зараево, групата за "Сценично и изпълнителско майсторство" по проект ,,Твоят час” с ръководител Зехра Мустафова представи рецитал, посветен на 144-та годишнина от Обесването на Левски. Чрез силата на поетичното слово учениците изразиха благодарността към Апостола , защото надали без Левски българският народ щеше да достигне националното си освобождение. А единствената благодарност, която можем и трябва да му дадем е вечна памет в историята на народа и стремеж към достигането на завещаните ни от него идеали.

 

3. 3-ти март- Национален празник на България

17102000_586967634845688_1415832554_n

На братската могила близо до с.Зараево, учениците от ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий”, участници в групата за Сценично и изпълнителско майсторство по Проект ,,Твоят час”с ръководител Зехра Мустафова, изнесоха поетичен рецитал, посветен на 144-та годишнина от Освобождението на България.

4. Пиеса ,,Приказен сън” (Представителна изява)

На 24.05.2017г.  по случай деня на българската просвета и култура и на славянската писменост от 18.00 часа в салона на читалище ,,Христо Ботев“ в с.Зараево групата за ,,Словесно и изпълнителско майсторство“  представи пиесата ,,Приказен сън“.

Гости на изявата бяха: Кметът на с.Зараево – Реджеб Синапов, председателят на Обществения съвет – Христина Димитрова, представители на Съвета за мониторинг „Твоят час” – Наталия Атанасова, Гюлджихан Мехмедова, родители на учениците и обществеността от  селото.

   Участниците показаха артистични качества и изграден естетически вкус.

 

SDC19289

Занимания по интереси

"Мажоретни танци" с ръководител Севджан Феимова

  На 30.03.2017 г. клуб "Мажоретни танци" по проект "Твоят час" към ОУ"Св.Св. Кирил и Методий"с.Зараево с ръководител С.Феимова участваха в XII общински преглед на училищното любителско творчество, организиран от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий- 1882“, гр. Попово.

 

17741224_1380825641977970_260195280_n

  • Втора представителна изява

На 24.05.2017година в Народно читалище „Христо Ботев” – с.Зараево, клуб “Мажоретни танци“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево взе участие в празника на славянската писменост и култура. Гости на събитието бяха  кметът на село Зараево, директорът на училището, учители, родители и ученици. Учениците представиха „Параден мажоретен танц“и„Родопска китка“. С народния танц „Родопска китка“ децата представиха автентичните родопски ритми и красотата на родопския танц. Родителите изказаха възхищение от представянето на учениците.

DSCN4013

1. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език - 4.клас

Е-ресурси:

 

 На 18.05.2017г. се проведе публична изява на група за обучителни затруднения по български език и литература, по проект "Твоят час" на тема „Ще се справя ли на матурата по БЕЛ?” Събитието протече с представяне на правилата по български език по интересен начин – във вид на римувани стихчета, занимателни задачи, работа на дъскат. Гости  бяха ученици, учители и родители.

БЕЛ- Твоят час 2017

2. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика - 6.клас

Е-ресурси:

____________________________________________________________________

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА

  • Изложба на тема „ Математиката е навсякъде около нас“ (Представителна изява)

На 08.06.2017г. във фоайето пред класната стая на 6 клас на ОУ,,Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево участниците в „Групата за обучителни затруднения по математика “ по проект „Твоят час“ с ръководител  Елка Стоилова изготвиха изложба, в която са включени проекти на тема „Математиката е навсякъде около нас“ като се акцентира на приложението на математиката в различни области от нашия живот. Работата по тези проекти беше интересна за учениците и те сами стигнаха до извода, че навсякъде има математика. Целта на тази изложба е да се повиши мотивацията за учене по математика. Присъстваха съученици, родители, учители и членове на Обществения съвет към училището. Учениците от групата с вълнение и гордост представиха своите проекти.

Изложба Математика

  • Изложба на тема „Красотата на 3D пространството“ (Представителна изява)

На 14.06.2017г. участниците в „Групата за обучителни затруднения по математика “ по проект „Твоят час“, посрещнаха съученици, родители, учители и членове на Обществения съвет към училището на своята изложба на тема „ Красотата на 3D пространството“ , която беше уредена във фоайето пред класната стая на 6 клас на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево. В нея са включени част от изработените през годината ръбести и валчести тела от картон, оригами на призми и пирамиди и ръбести и валчести тела срещани в нашия бит. Тази изложба провокира интерес към геометричните фигури и тяхната изработка. Учениците от групата с вълнение и гордост представиха своите творби.

19126332_1428805493846021_807130230_o