Английски език / English

Учебни материали:

 

         - 2018-2019

Тестове от състезанията по английски език "Аз общувам с Европа"

на Сдружението на българските начални учители:


2 клас________________________________________________________________________

Games:

3 клас________________________________________________________________________________

There is.../ There are ... (Grammar exercises) - https://www.anglomaniacy.pl/verbs-there-exercises.htm

Have got / has got (Grammar exercises) - https://www.anglomaniacy.pl/verbs-have-exercises.htm#activities

Have got (test yourself) - https://www.anglomaniacy.pl/verbs-have-tests.htm#activities

Games:

 

EU games and quizzes                 

 

Европейска визия е свободен многоезичен уеб сайт с дейности и ресурси, достъпни на осем езика, създаден, за да насърчава учениците да учат езици по един интерактивен и стимулиращ начин. Ресурсите са достъпни във вид на разнообразни медии, текстове, аудиофайлове, снимки, анимация и видео.