Новогодишна изложба - декември 2015г.

 

Изложба "Зима"

 

Новогодишна изложба 2010г.