Начално образование


Електронни тестове и упражнения

I клас:

Собствени имена (Г. Мехмедова)

Aз пресичам правилно  (Г. Мехмедова)

Роден край - Годишна проверка по роден край в 1 клас (М. Исмаил)

Български език и литература  - Годишна проверка на постиженията по български език и литература (М. Исмаил) 

Тест по български език и литература ( вариант 2) - Годишна проверка (М. Исмаил)    

Тест по математика - Годишна проверка на постиженията по математика в 1 клас (М. Исмаил)    

Роден край (кръстословица) 1.клас (М. Исмаил)     

 Тест по български език и литература за 1.клас (М. Исмаил)

Тест по роден край - Годишна проверка на постиженията по роден край

ІІ клас:

Околен свят 2клас - Тест междинно ниво (Т. Василева)     

Околен свят 2клас - Тест междинно ниво вариант№2 (Т. Василева)   

Български език и литература - Тестът проверява знанията на учениците за съществително име, прилагателно име и глагол (Т. Василева)

Тест по български език и литература - 2.клас (Ц. Стайкова)     

Интерактивна кръстословица - Аз обичам да чета 2.клас (Т. Василева

Животински и растителен свят - Интерактивно упражнение за свързване на картинки по определен признак (Т. Василева) 

Тест по български език 2 клас /Текст. Редактиране на текст/ (Т. Василева)

Тест по математика 2.клас (Т. Василева)

Интерактивно упражнение "Народни будители"

Тест по математика (Т. Василева)

III клас:

Интерактивно упражнение - България по време на първото и второто българско царство (Т. Василева)

Миналото на нашия народ 3.клас (Човекът и обществото) - Г. Мехмедова

Моята родина България 3.клас - Г. Мехмедова   

Природните богатства на България - Г. Мехмедова  

Човешко тяло (тест) - Г. Мехмедова           

Тест по Математика 3. клас (Г. Мехмедова) 

 Тест "Трудовата дейност на хората"  (Г. Мехмедова)

Тест "Културни забележителности на България"

Английски език - Вody Parts  интерактивно упражнение  ( И. Петкова) 

Интерактивна "бесеница"  Days of the week (И. Петкова)  

 

ІV клас:

     "Българката" Ангел Каралийчев (е-Кръстословица) (Тоня Василева)

Човекът и обществото - 4клас - Българско възраждане  (Ив. Русева) 

Човекът и природата 4.клас - Разнообразието на живата природа (Ив. Русева)

Планетата Земя 4.клас (Ив. Русева)  

Интерактивна кръстословица - Планини в България (Ив. Русева)    

Тест по Човекът и обществото за IV клас /изходно ниво/ (Ив. Русева) 

Тест по Човекът и природата за IV клас /изходно ниво/ (Иванка Русева)

Човекът и обществото - България и Европейския съюз (Ив. Русева)

Английски език - A lot of, a few, a little, much, many (И. Петкова)   

Английски език - Пъзел - Prepositions of time (In-on-at) / Предлозите за време (in-on-at)

* За да разкриете картинката от пъзела изберете предлог (in, on или  at) и след това кликнете върху израза или думата, която може да се използва със съответния предлог.

Английски език - The months and the numbers - Попълнете липсващите думи. (И. Петкова) 

Английски език -  Something/ anything/ nothing - (И. Петкова)        

Човекът и природата  4.клас

"До ядрото на земята"

 

Тестове от състезанията

на Сдружението на българските начални учители по години:

Аз и числата І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
  2018 2018 2018 2018
  2017 2017 2017 2017
  2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010

Аз и буквите
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
  2018 2018 2018 2018
  2017 2017 2017 2017
  2016 2016 2016 2016
  2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010
Аз, природата и светът І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
  2018 2018 2018 2018
  2017 2017 2017 2017
  2016 2016 2016 2016
  2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010
Аз общувам с Европа (английски език) ІІ клас ІІІ клас ІV клас
  2018 2018 2018
  2017 2017 2017
  2016 2016 2016
 
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
 2010  2010 2010
2009 2009 2009