График на учебното време 2011- 2012 уч. година

 ГРАФИК  НА  УЧЕБНОТО  ВРЕМE 

              ЗА УЧЕБНАТА 2011- 2012г.                 

/на основание Заповед №РД09-1250/03.09.2011г.

на Министъра на образованието, младежта и науката/

Начало на учебната година 

15. 09. 2011 г.

Неучебни дни:

 

Ваканции:

I учебен срок ·

15. 09. 2011г. – 06. 02. 2012г.

/ 18 учебни седмици /

II учебен срок

I клас

07. 02. 2012г. – 23. 05. 2012г.

II – IV клас

07. 02. 2012г. – 31. 05. 2012г.

/ 14 учебни седмици /

V – VII клас

07. 02. 2012г. – 15. 06. 2012г.

/ 16 учебни седми/

 

 

 

22.09.2011г.-23.09.2011г.

Ден на Независимостта

 

23.10.2011г.-24.10.2011г.

Избори за президент

 

21. 05. 2012г. 

ДЗИ и НВО-7клас по Български език и литература

23. 05. 2012г.

Втори ДЗИ и  НВО-7клас по Математика

 

24 и 25. 05. 2012г.

Ден на славянската писменост

Eсенна

29.10.2011г. - 01.11.2011г.

 

Коледна  

24.12.2011г.– 08.01.2012г.вкл.

Зимна

23. 02.2012г.– 26. 02.2012г.вкл. 

 

Пролетна  и Великденска 

07. 04. 2012г.–16. 04. 2012г.вкл.