Новогодишна изложба - декември 2015г.

Новогодишна изложба - декември 2015г.    Вижте тук