Участие в Международния ден на готвача - НП "По-здрави деца"